Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania grobów bliskich, pamięci i modlitwy za zmarłych.


We Wszystkich Świętych cmentarze mają normalnie funkcjonować, ale zewsząd płyną apele, by tego dnia na groby bliskich się nie wybierać. Mają do tego zachęcać też księża. Diecezja Kaliska informuje również, że tego dnia nabożeństw na cmentarzach nie będzie.

Arcybiskup Grzegorz Ryś, administrator apostolski diecezji kaliskiej wydał komunikat, w którym apeluje do wiernych, aby modlili się o ustanie pandemii koronawirusa oraz o pomoc osobom starszym i samotnym, a także o umacnianie wzajemnych więzów rodzinnych.

Mając na uwadze narastające zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, związane z rozszerzaniem się pandemii koronawirusa, wszystkich wiernych diecezji kaliskiej proszę o wzmożenie modlitw o jej ustanie, zwłaszcza przez śpiew Suplikacji i odmawianie w rodzinach Różańca świętego – napisał w komunikacie administrator apostolski diecezji kaliskiej

Arcybiskup Grzegorz Ryś prosi też o modlitwę za chorych, służbę zdrowia, osoby zmarłe i ich rodziny.

Zadbajmy o pomoc osobom starszym i samotnym, a także o umacnianie wzajemnych więzów rodzinnych. W duchu wzajemnej miłości chrześcijańskiej proszę także o przyjęcie wszelkich ograniczeń i zaleceń sanitarnych wprowadzanych przez władze państwowe, zwłaszcza tych dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych, odległości między nimi, i noszenia maseczek – zwraca się hierarcha do wiernych.

Arcybiskup prosi także, aby wierni przyjmowali komunię świętą na dłoń, a te osoby, które przyjmują ją do ust – o podchodzenie po osobach przyjmujących na dłoń lub w odrębnej kolejce.

Proszę, aby zasady te stosowano także podczas celebracji liturgicznych sprawowanych ewentualnie na cmentarzach w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. Księży proszę o zabezpieczenie w kościołach i kaplicach możliwości dezynfekcji dłoni, nieustanne przypominanie o powyższych zasadach i zwiększenie w niedzielę i święta liczby sprawowanych Mszy świętych – dodał arcybiskup Ryś.

Osoby zaś korzystające z dyspensy, której udzieliłem 16 października br. zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Apel kierowany jest też do księży, aby na wszelkie sposoby szukali kontaktu, spotkania i udzielania pomocy wszystkim wiernym, zwłaszcza zanosząc – przy rygorystycznym zachowaniu zasad sanitarnych – Komunię świętą do domów. Proboszczom powinni pomagać nadzwyczajni szafarze komunii świętej.

Administrator apostolski diecezji kaliskiej podkreśla też, że najbliższy czas w Polsce związany jest ze wzmożonymi odwiedzinami cmentarzy i modlitwami za zmarłych. Dlatego przypomina on, że łaskę odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych można uzyskiwać przez całą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych.

Dlatego proszę o odkładanie nawiedzania cmentarzy na czas po 2 listopada, tak, aby unikać dużych zgromadzeń. Wszystkich wiernych diecezji kaliskiej otaczam modlitwą i serdecznie błogosławię – napisał arcybiskup Grzegorz Ryś.

Pełny komunikat administratora apostolskiego Diecezji Kaliskiej