Rokrocznie samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dofinansowuje prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy. Do takich należą kościoły i obiekty sakralne, dlatego z tej formy pomocy korzystają parafie rzymsko-katolickie.


Na przestrzeni ostatnich pięciu lat dotacje otrzymały:

  • parafia pw. św. Bartłomieja w Biskupicach Ołobocznych (2018 rok – 100.000 zł),
  • parafia pw. Wszystkich Świętych w Droszewie (rok 2015 – 25.000 zł, 2017 – 48.700 zł i 2019 – 50.000 zł),
  • parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu (2017 rok – 19.200 zł i 18.000 zł, 2018 – 40.000 zł),
  • parafia pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach (2015 rok – 100.000 zł, 2016 – 100.000 zł, 2017 – 100.000 zł),
  • parafia św. Katarzyny w Skalmierzycach (2015 rok – 80.000 zł, 2017 – 30.000 zł).

Tegorocznym beneficjentem dotacji ponownie będzie parafia w Ociążu. Znajdujący się tutaj drewniany kościół pochodzi z lat 1785-86. W roku 1927 został rozbudowany, a dwa lata później odnowiony. W rejestrze zabytków figuruje od 1954 roku.

Zarządca parafii ksiądz dr Krzysztof Niciejewski otrzymane z gminnej kasy 100.000 zł przeznaczy na remont dachu. Zadanie jest kosztowne, dlatego też dotację uzupełni 50 tys. wyłożone przez parafię. Ksiądz stara się na powyższy cel pozyskać dodatkowo środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.