20 grudnia 2019 roku pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach odbyła się uroczystość z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.


W obchodach udział wzięli: władze samorządowe z burmistrzem Jerzym Łukaszem Walczakiem, w imieniu Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka Ryszard Pluciński, przedstawiciele samorządu powiatowego, gminni radni, harcerze ze skalmierzyckiego szczepu ZHP „Granica” im. Powstańców Wielkopolskich, którzy pełnili wartę honorową a także delegacje stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy oraz dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych.

Aby uczcić ten jeden z niewielu zwycięskich zrywów niepodległościowych oraz pamięć o poległych powstańcach złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze, wystawiono dwanaście pocztów sztandarowych oraz odśpiewano uroczyste Marsz, Marsz Dąbrowski…