Jest decyzja w sprawie 14. emerytury. 14. emerytura zostanie przyznana seniorom już w 2021 roku. – To bardzo dobra wiadomość dla polskich emerytów, których bezpieczeństwo finansowe jest dla rządu niezwykle ważne – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.


14. emerytura – kiedy zostanie wypłacona?

,,Czternasta emerytura to ogromne wsparcie dla dużej grupy emerytów i rencistów – ma ona trafić do 9,1 mln osób” – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu wspomniała także o kosztach wypłaty świadczenia. Są one szacowane na 11,4 mld zł. 14. emerytura powinna trafić do emerytów w listopadzie.

,,Przewidujemy, że to świadczenie byłoby wypłacane w listopadzie, ewentualnie w grudniu. Dotyczyłoby tych wszystkich osób, które nabyły prawa emerytalno-rentowe na dzień 31 października tego roku” – uzupełnił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

14. emerytura a 13. emerytura – zasadnicza różnica jest jedna

Najważniejszą różnicą między 14. a 13. emeryturą jest cykliczność jej wypłacania. 13. Emerytura jest wypłacana co roku. To się nie zmienia. Natomiast 14. emerytura jest przyznana wyłącznie w tym roku, w czwartym kwartale.

Warto też wiedzieć, że przy czternastej emeryturze obowiązywać będzie kryterium dochodowe. Wyniesie ono 2900 zł brutto. Trzynasta emerytura trafia do każdego.

Dodatkowo renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne zostaną zwiększone. Świadczenia zostaną podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł. Świadczenia wzrosną od marca 2021 roku.

,,Chronimy najniższe świadczenie, czyli gwarantujemy wzrost nie mniejszy niż 50 zł. Gdybyśmy tego mechanizmu nie zastosowali, to ta grupa, która ma najniższe świadczenie, miałaby jeszcze niższą emeryturę” – tłumaczył Szwed.

Środki na wypłatę 14. emerytury mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel przeznaczono 10,6 mld zł.