To miejsce wyjątkowe, w którym zdobywało wiedzę i umiejętności oraz kształtowało własną osobowość kilka pokoleń mieszkańców Nowych Skalmierzyc i okolicy. Lata, które minęły, naznaczone są pracą wielu osób: dyrektorów, nauczycieli, pracowników i rodziców, którzy dokładali wszelkich starań, aby rozwijać i wychowywać całe zastępy młodych ludzi.


Przedszkole powstało z inicjatywy Związku Zawodowego Kolejarzy. 17 lutego 1948 roku powzięto decyzję o zorganizowaniu placówki wychowania przedszkolnego, natomiast już w kwietniu tegoż roku nastąpiło uroczyste otwarcie Przedszkola, powszechnie znanego jako Przedszkole Kolejowe.

Przez długi czas placówka była jedynym przedszkolem w Nowych Skalmierzycach. Zapewniała opiekę dzieciom przez 10 godzin dziennie, początkowo w dwóch, następnie w czterech oddziałach. Wychowankowie mieli zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej pod kierownictwem Pani Klementyny Krzykos. Następnie, na krótki czas, funkcję tę przejęła Pani Regina Spałek.

1 września 1956 roku kierownikiem, a później dyrektorem przedszkola została Pani Łucja Gruszczyńska, była inicjatorką wielu wydarzeń kulturalnych. W trosce o wszechstronny rozwój wychowanków przedszkole proponowało różne formy aktywności. Młodzi artyści mogli pochwalić się szczególnymi uzdolnieniami i licznymi występami na terenie gminy. Organizowano również coroczne wycieczki krajoznawcze.

W 1985 roku placówkę objęła Pani Magdalena Leśniewicz, natomiast, od września 1999 roku, funkcję dyrektora pełni mgr Olga Gruszczyńska.

Do lat 90 Przedszkole funkcjonowało w niezmienionych warunkach, jednakże w 1992 roku zostało przyjęte przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce i przekształcone w Publiczne Przedszkole nr 2.

Dzięki otrzymanemu wsparciu i pomocy finansowej wyremontowano łazienki, odnowiono wszystkie sale i pomieszczenia gospodarcze, wymieniono okna, podłogi i meble w salach przedszkolnych. Aby zagwarantować dzieciom prawidłowy rozwój, bezpieczeństwo i właściwą adaptację, ogród przedszkolny został wzbogacony o  nowy, drewniany i nowoczesny sprzęt rekreacyjny.

Uchwałą Zarządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 1999 roku  Publicznemu Przedszkolu nr 2 nadano imię „Pod Kasztanami”. 5 maja 2000 roku akt nadania wręczyła  Burmistrz Gminy i Miasta Pani Bożena Budzik.

1 września 2012 roku Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kasztanami” rozpoczęło kolejny rok nauki. Nad pracą dydaktyczno – wychowawczą czuwa dyrektor mgr Olga Gruszczyńska, a także liczne grono oddanych nauczycieli i rodziców. Pani dyrektor nie tylko kontynuuje dotychczasowe prace związane z funkcjonowaniem naszej placówki, ale także z wielkim zaangażowaniem przystępuje do nowych wyzwań, przed którymi stoi współczesne przedszkole. Jako osoba niezwykle kreatywna ma bogate plany związane z unowocześnianiem placówki i rozwojem naszych wychowanków.

Dzisiejsze przedszkole jest placówką dynamicznie rozwijającą się, otwartą na potrzeby swoich wychowanków. Warto nadmienić, iż minione 72 lata działalności przedszkola to okres kształtowania osobowości około 6500 dzieci.

Źródło: P.P. nr. 2 “Pod Kasztanami”