Przy asyście Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce, pocztów sztandarowych reprezentujących organizacje społeczne i placówki oświatowe oraz warty honorowej pełnionej przez harcerzy szczepu GRANICA władze samorządowe Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość odbyła się tradycyjnie przy tablicy upamiętniającej 100-lecie Nowych Skalmierzyc.

Uczestnicy święta przemaszerowali następnie do kościoła pw. Bożego Ciała, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Kazanie wygłoszone przez proboszcza ks. kan. Zbigniewa Króczyńskiego nawiązywało zarówno do historii, jak i wydarzeń współczesnych: obchodzimy dziś uroczystość religijno-narodową. To święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,  głównej patronki Polski, ale stajemy tu także, by oddać hołd naszym ojcom – twórcom Konstytucji 3 Maja i tym wszystkim, którzy przez wieki oddawali życie dla dobra naszej Ojczyzny. […] Dziś, w tych trudnych czasach, na progu naszej Ojczyzny rozgrywa się konflikt, brutalna i krwawa wojna. Niesie ona ze sobą strach rozszerzenia się na inne państwa, w tym nasze. W tym trudnym momencie historii jakże ważne jest więc to, abyśmy wszyscy potrafili mówić jednym głosem, abyśmy wszyscy wydali dobry owoc naszej wiary, naszego patriotyzmu, naszej troski o Ojczyznę.

Źródło: noweskalmierzyce.pl