Obchodzone Święto Konstytucji, które zostało wprowadzone dla uczczenia uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie.

Ten akt prawny nie tylko regulował ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale był odważną próbą ratowania kraju przed rozbiorami. Pamiątkę tego ważnego wydarzenia sprzed 228 lat obchodzono w całym kraju. W Nowych Skalmierzycach władze samorządowe, na czele z burmistrzem GiM Jerzym Łukaszem Walczakiem, jego zastępcą Agnieszką Sipką, złożyłi symboliczną wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej 100-lecie miasta.

Konstytucja 3 Maja powstała, jak zresztą pisali jej twórcy, „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic”. Choć krótko później Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja była przez lata symbolem wolności i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych i pomimo późniejszych rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej pomagała podtrzymywać Polaków na duchu. Cieszę się, że dziś możemy uczestniczyć w takich uroczystościachmówił Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Foto: Szczep “Granica” im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach