Uchwałą Rady Gminy i Miasta wprowadzamy innowacyjne w regionie świadczenie pieniężne, którym chcemy wspomóc rodziców dzieci, które nie dostały się do naszego gminnego żłobka i które będą korzystały z tej formy opieki w placówkach w innych miejscowościach. To „Skalmierzycki Bon Żłobkowy” – dopłata z gminnego budżetu w kwocie 350 zł miesięcznie.


Świadczenie będzie wypłacane od września br., a wnioski będzie można składać po uprawomocnieniu się naszej uchwały. Warunkiem otrzymania bonu jest m.in. sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, zamieszkiwanie na terenie Gminy i wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej oraz niekorzystanie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i bezpłatnego, a kryterium dochodowe na 1 członka rodziny nie przekracza kwoty 4500 zł brutto.

To nie koniec zmian oraz decyzji związanych ze wsparciem rodzin posiadających dzieci w wieku do lat 3. Dzięki uchwalonemu statutowi żłobka będziemy w przyszłości mogli prowadzić nabór już nie tylko tradycyjny, ale i w wygodniejszej formie elektronicznej.

Zaś kolejną uchwałą „żłobkową” chcemy zachęcić podmioty mające w planie utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego, do ulokowania ich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. Powstałe placówki planujemy wspierać dotacją celową w wysokości 500 zł miesięcznie – na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub 250 zł – na dziecko funkcjonujące w klubie dziecięcym.