Przed 60. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego postanowiono postawić pomnik poświęcony powstańcom. Jako miejsce budowy pomnika wybrano Nowe Skalmierzyce, ponieważ była to pierwsza miejscowość byłego zaboru pruskiego wyzwolona przez powstańców.


Ważna też była bliskość granicy między dwoma zaborami, ponadto był to punkt walk sformowanego w Szczypiornie I Batalionu Pogranicznego, a niedaleko, w Boczkowie, poległ pierwszy powstaniec — Jan Mertka.

Autorem projektu został Józef Kopczyński, pomnik nazwano “Płomieniem”. Przedstawia dwa strzeliste, wysokie na 10 metrów słupy spięte wizerunkiem orła, spośród których wybuchają płomienie. Symbolizuje on dwie części Wielkopolski rozdzielone przez zabory, a wybuchające płomienie to powstanie. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 28 grudnia 1978 roku.