Maksymalnie 5000 złotych – tyle dostanie każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dzięki któremu OSP jeszcze w tym roku zostaną wsparte kwotą 82 mln złotych z budżetu państwa.


Rząd zdecydował, że zadanie realizowane przez OSP uzyskają rangę ustawową. Jednak oprócz dodatkowych pieniędzy, straż dostała również nowe obowiązki. 

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej oprócz gaszenia pożarów wpisano również między innymi: organizowanie wydarzeń propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozpowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach pożarów lub klęsk żywiołowych oraz organizowanie sportowych przedsięwzięć, które pozwolą rozwinąć sprawność fizyczną, niezbędną przy gaszeniu pożarów. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina o tym, że podobne działania strażaków ochotników i tak już są realizowane, ale obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Teraz będą mogły pozyskiwać środki w naszych sołectwach na prostych zasadach – jak kobiety gospodarne i wyjątkowe – informuje Andżelika Możdżanowska, europoseł wybrana z listy PiS-u.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.