W sobotę, 16 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym podsumowano 65-lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce. Wyróżniono również dawców krwi z naszej gminy.

Podczas spotkania wyróżniono kilku dawców krwi, którzy dzielą się tym cennym darem. Odznakę I Stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy otrzymali:

▪️Sylwia Kowalczyk
▪️Michał Kowalczyk
▪️Dawid Juszczak

Odznakę II Stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy otrzymał:

▪️Michał Kowalczyk

Odznakę III Stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy otrzymali:

▪️Marek Adamski
▪️Mirosław Stawski

Ponadto wręczone zostały medale z okazji 65-lecia Honorowych Dawców Krwi.

Szczególnie gorąco podziękowano osobom oraz firmom wspierającym akcje poboru krwi w Nowych Skalmierzycach:

Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak,
Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Michał Ciupka,
Jan i Andrzej Garcarkowie,
Com40 Comforty,
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach,
Aleksandra i Andrzej Rogowscy,
Andrzej Walczak,
Tomasz Mielicki,
Marek i Monika Woźniakowie,
Paweł Błaszczyk,
Cukiernia Gucio – Jarosław Łuczak,
Maria i Piotr Gierzowie,
Spółdzielnia Mleczarska Lazur,
Farmer sp. z o.o.,
Małgorzata Jarosik,
POLKOPTRANS Tomasz Banasiak,
Hydro-Instal Tomasz Wiertelak,
Małgorzata i Mirosław Stawscy,
Paweł Wojtaszak oraz sołectwo Gniazdów,
Gospodarstwo Rolne Błażej Kułton,
Ferma Drobiu Arkadiusz Kaluzny,
CX-80,
Perlik Aluminium,
Arged s.c. Tomasz Wasiak,
Daniel Czajczyński,
Trans Plast Recycling sp. z o.o. Mateusz Banasiak.