Corocznym zwyczajem w połowie września każdego roku społeczność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zbiera się przy pomniku lotników w Nowych Skalmierzycach, aby uczcić pamięć o wydarzeniach z 1943 roku, kiedy to katastrofie uległ samolot Halifax JD 154 przewożący broń dla żołnierzy Armii Krajowej.

Tym razem uroczystość odbyła się 13 września. Na zaproszenie burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka przybyły delegacje: posła na Sejm RP Tomasza  Ławniczaka i PiS, władz powiatowych, służb mundurowych oraz instytucji, organizacji i miejskich przedsiębiorstw. Swoją pamięć wyrazili oni składając wiązanki kwiatów w asyście Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, licznych pocztów sztandarowych i warty honorowej pełnionej przez harcerzy ze Szczepu ZHP Granica. Referat okolicznościowy przedstawiła uczennica szkoły podstawowej im. Polskich Noblistów Michalina Budzik.

W przyszłym roku uroczystość powinna odbyć się już na tle specjalnego muralu, który staraniem samorządu Nowych Skalmierzyc będzie wykonany na budynku trafostacji znajdującej się tuż za pomnikiem.