Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach we współpracy i z inicjatywy Baru „Oleńka” z Nowych Skalmierzyc przy ulicy Wyszyńskiego organizują akcję dożywiania pod hasłem: „TALERZ ZUPY” dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Więcej szczegółów na stronie M-GOPS lub na facebookowym profilu baru „Oleńka