Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prosi mieszkańców o wypełnienie ankiety.


Poniżej znajduję się treść zamieszczona na stronie urzędu gminy:

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 2030 roku z perspektywą do roku 2040. Poza realizowaniem bieżących zadań i aktualnych wyzwań – wobec niełatwej i złożonej rzeczywistości, w której żyjemy – chcemy ambitnie projektować wieloletnią przyszłość naszej lokalnej wspólnoty samorządowej, z pozytywną myślą o nowych pokoleniach.

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pochodzi z 2003 roku i po niemal 20 latach wymaga zastąpienia nowym całościowym dokumentem, zarówno ze względu na zmianę przepisów prawa, jak również znaczące zmiany społeczno-gospodarcze oraz nowe zadania i wyzwania rozwojowe dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Szczególnie zależy nam na tym, aby zainicjowane działania programowe i projektowe stały się dobrą okazją do wspólnej dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami nie tylko o bieżących sprawach całej Gminy i Miasta, ale również przyszłości naszej „małej ojczyzny” w kilkunastoletniej perspektywie.

Już na pierwszym etapie podjętych prac – w momencie diagnozy Gminy i Miasta w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz wytyczenia głównych kierunków rozwoju – zapraszam do wypełnienia Ankiety diagnostyczno-rozwojowej. Chcemy otwarcie skorzystać z Państwa opinii na temat obecnej sytuacji i oczekiwanych kierunków rozwoju. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Ankiety w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 w formie online pod linkiem: (https://strategia-nowe-skalmierzyce.ankietaplus.pl)

To ważne, aby Nowa Strategia Rozwoju – która w kolejnych miesiącach zostanie poddana również szerokim konsultacjom społecznym – była wspólnym dziełem i wspólnym programem całej lokalnej społeczności Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Udział w poniższej merytorycznej Ankiecie niech stanie się pierwszym krokiem i pozytywnym wkładem w planowanie wspólnej dobrej przyszłości!

Zachęcam i pozdrawiam,
Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce