Kaliski Park Wodny od dziś otwiera baseny, klub fitness oraz kręgielnię. Powrót miejskich atrakcji był możliwy dzięki złagodzeniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obostrzeń związanych z koronawirusem. Zapraszamy i przypominamy, że nadal należy przestrzegać reżimu sanitarnego.


Obowiązują nowe godziny funkcjonowania basenu: 9.00 – 21.00. Pływalnie czynne będą w dni powszednie, weekendy i święta. Zasady funkcjonowania klubu fitness i kręgielni nie ulegają zmianie. Co ważne, w hali basenowej może przebywać maksymalnie 150 osób, a na torze pływackim nie więcej niż 4. Należy zachowywać 2 m odstępu. Nadal zamknięte pozostaje saunarium.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi zasad korzystania z aquaparku w czasie epidemii.

Instrukcja korzystania z basenów wewnętrznych w AQUAPARK KALISZ w reżymie sanitarnym, na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Obowiązuje od 06 czerwca 2020 roku do odwołania.

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z basenów, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów AQUAPARK KALISZ, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 • Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z AQUAPARK KALISZ.
 • Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.
 • Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z basenu w godzinach dopołudniowych albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z AQUAPARK KALISZ do czasu ustania zagrożenia epidemicznego
 • Wchodząc do Aquaparku należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.
 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia i wyjścia a także w szatniach, toaletach i na hali basenowej.
 • Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Osłona ust i nosa, obowiązuje od wejścia do obiektu, powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk a następnie na halę basenową. Ubierając się po skorzystaniu z basenu należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni przy szafce.
 • Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 2 m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.
 • Na terenie hali basenowej oraz w niecce basenowej obowiązuje zachowanie odległości 2 m od innych Użytkowników.
 • Przed wejściem na halę basenową należy skorzystać z prysznica i starannie umyć ciało.
 • Należy stosować się do ograniczeń i informacji dotyczących liczby osób korzystających z basenów, pryszniców czy miejsc w szatniach, które w każdej przestrzeni są oznaczone.
 • Na jednym torze pływackim w jednym czasie mogą pływać 4 osoby.
 • Rzeczy pozostawione przez Klientów na basenie czy w szatniach nie są przechowywane w depozycie i są w tym samym dniu utylizowane.
 • Osoby nie stosujące się do niniejszej instrukcji, Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego oraz poleceń Pracowników obsługi oraz lekceważące zagrożenie będą wypraszane z obiektu AQUAPARK KALISZ.
 • W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego.
 • Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji (ikonografik) znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji.