Aquapark Kalisz ponownie uruchamia baseny, klub fitness oraz kręgielnię

Kaliski Park Wodny od dziś otwiera baseny, klub fitness oraz kręgielnię. Powrót miejskich atrakcji był możliwy dzięki złagodzeniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obostrzeń związanych z koronawirusem. Zapraszamy i przypominamy, że nadal należy przestrzegać reżimu sanitarnego.


Obowiązują nowe godziny funkcjonowania basenu: 9.00 – 21.00. Pływalnie czynne będą w dni powszednie, weekendy i święta. Zasady funkcjonowania klubu fitness i kręgielni nie ulegają zmianie. Co ważne, w hali basenowej może przebywać maksymalnie 150 osób, a na torze pływackim nie więcej niż 4. Należy zachowywać 2 m odstępu. Nadal zamknięte pozostaje saunarium.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi zasad korzystania z aquaparku w czasie epidemii.

Instrukcja korzystania z basenów wewnętrznych w AQUAPARK KALISZ w reżymie sanitarnym, na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Obowiązuje od 06 czerwca 2020 roku do odwołania.

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z basenów, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów AQUAPARK KALISZ, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.


 • Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z AQUAPARK KALISZ.
 • Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.
 • Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z basenu w godzinach dopołudniowych albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z AQUAPARK KALISZ do czasu ustania zagrożenia epidemicznego
 • Wchodząc do Aquaparku należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.
 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia i wyjścia a także w szatniach, toaletach i na hali basenowej.
 • Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Osłona ust i nosa, obowiązuje od wejścia do obiektu, powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk a następnie na halę basenową. Ubierając się po skorzystaniu z basenu należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni przy szafce.
 • Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 2 m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.
 • Na terenie hali basenowej oraz w niecce basenowej obowiązuje zachowanie odległości 2 m od innych Użytkowników.
 • Przed wejściem na halę basenową należy skorzystać z prysznica i starannie umyć ciało.
 • Należy stosować się do ograniczeń i informacji dotyczących liczby osób korzystających z basenów, pryszniców czy miejsc w szatniach, które w każdej przestrzeni są oznaczone.
 • Na jednym torze pływackim w jednym czasie mogą pływać 4 osoby.
 • Rzeczy pozostawione przez Klientów na basenie czy w szatniach nie są przechowywane w depozycie i są w tym samym dniu utylizowane.
 • Osoby nie stosujące się do niniejszej instrukcji, Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego oraz poleceń Pracowników obsługi oraz lekceważące zagrożenie będą wypraszane z obiektu AQUAPARK KALISZ.
 • W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego.
 • Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji (ikonografik) znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji.