Od 1 września nauczyciele dostaną podwyżkę. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, która zawiera również informację o jednorazowym dodatku dla nauczycieli stażystów.


Średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 9,6 proc., a podwyżka będzie wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r. Ile dokładnie będą wynosić podwyżki? 

Ile będzie wynosić podwyżka dla nauczycieli? 

Nowelizacja wprowadza jeszcze inne zmiany dotyczące środowiska nauczycielskiego. Mowa przede wszystkim o ustaleniu minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo – prawdopodobnie ma wynosić 300 zł. Na uwadze jest również wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty, który odbywa staż na stopień nauczyciela kontraktowego. To świadczenie ma wynosić 1000 zł (ma być wypłacane do 30 września w roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż).

Ile konkretnie mają wynosić wynagrodzenia po podwyżkach? W oparciu o nowelizację ma to być:

  • dla stażysty 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto),
  •  nauczyciela kontraktowego – 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto), 
  • nauczyciela mianowanego – 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto), 
  • nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto).

Zmiana oceny nauczycieli

Chociaż nowelizacja głównie dotyczy kwestii finansowych, wprowadza również zmiany oceny pracy nauczycieli i awansu. Mają wejść znaczące zmiany w tej dziedzinie. 

Ma wrócić trzystopniowa skala oceny pracy, oddzielona od awansu zawodowego. Podczas awansu oceniany będzie tylko dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu. Okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego zostanie skrócony z 3 do 2 lat a nauczyciela dyplomowanego – z 4 lat do roku. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego skróci się do 9 miesięcy.