Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”. W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji.


Specjalne zalecenia dla biskupów wydało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Co z niego wynika? Czy będzie spowiedź Wielkanocna 2020?

– Zachęcamy biskupów diecezjalnych, aby – jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych – zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej. (…) W związku z epidemią – chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał – dopuszcza się spowiedź np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa – czytamy w przygotowanej instrukcji.

Specjalne wskazania wydała również Kuria Diecezji Kaliskiej:
  • W obecnych warunkach możliwa jest celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta.
  • Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.
  • Posługę kapłanów w konfesjonałach należy tak zorganizować, aby wierni mogli skorzystać ze spowiedzi nie tylko przed rozpoczęciem Mszy św., ale również w ciągu dnia. Ze względu na mogące wystąpić trudności w organizacji spowiedzi dekanalnych, wskazane jest na chwilę obecną, aby już wyznaczać dodatkowe dyżury spowiednicze w ciągu tygodnia, tak aby kapłani czekali na wiernych w konfesjonałach.
  • Kratki konfesjonałów należy zabezpieczyć folią. Folię powinno się dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch, które są samoprzylepne i wytrzymałe.
  • Jeśli to możliwe, do celów spowiedzi należy wykorzystać kaplice, które po odpowiednim przystosowaniu mogą dobrze służyć sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania, zapewniając także właściwą przestrzeń. Można także zaadoptować inne pomieszczenie, które zapewni właściwe warunki i służyć będzie powadze sprawowanego sakramentu z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika.
  • Jeżeli gdzieś jeszcze jest zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.
  • Wierni powinni oczekiwać na spowiedź zachowując odpowiednie odległości między sobą.