Daniel Sztandera odwołany z posady dyrektora spółki Kaliskie Linie Autobusowe.


Jak informuje portal Kalisz24.info.pl:

Daniel Sztandera, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny spółki Kaliski Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu, który uchwałą nr 9/2019 Rady Nadzorczej Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z dnia 15 lutego 2019 r. został powołany na to stanowisko w poniedziałek, 14 października został odwołany!

Wtedy, głosowanie, w którym udział brały trzy osoby przeprowadzono w trybie tajnym. Głosów “za” było 3, głosów “przeciw” i “wstrzymujących się” nie było. Działając na podstawie § 16 ust. 1 oraz § 20 ust. 3 pkt 1. umowy Spółki Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz 3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., Rada Nadzorcza postanowiła z dniem 1 marca 2019 powołać Daniela Sztanderę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Kaliskich Linii Autobusowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wygląda na to, że coś niedobrego dzieje się w stowarzyszeniu Samorządny Kalisz. Nieoficjalnie mówi się, że odwołanie D. Sztandery ze stanowiska to zemsta za mandat Janusza Pęcherza do Senatu. Jak nieoficjalnie ustalił portal Kalisz24 INFO zmiany mogą dotyczyć jeszcze innej spółki. Której? Czas pokaże.