GDDKiA ogłosiła przetarg remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Fabianów – Czekanów. Termin składania ofert został wyznaczony do 17 września br.


Postępowanie zostało podzielone na dwa zadania. Pierwszym z nich jest remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Fabianów – Czekanów. Drugie to przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 od km 313+950 do km 314+250 z drogą gminną w miejscowości Fabianów

Poprawa bezpieczeństwa ruchu obejmuje na skrzyżowaniu z drogą gminną oraz wykonanie azylu dla przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie to cena (60 proc.), skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (20 proc.), dodatkowy personel wykonawcy (4 proc.), zatrudnienie osoby bezrobotnej (1 proc.) oraz długość okresu rękojmi (15 proc.).

Zamawiający wymaga, aby pierwsze zadanie zostało zrealizowane w terminie 42/49/56 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie drugie w 217/224/231 dni od dnia podpisania umowy.

Źródło: GDDKiA