1 lipca w siedzibie Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skalmierzycach prezes tejże spółki Małgorzata Torz-Franka w obecności burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w Mącznikach oraz na wyposażenie stacji uzdatniania wody w Miedzianowie.


Inwestycja będzie realizowana od przyszłego roku, a jej zakończenie przewidywane jest na marzec 2023 roku. W ramach zadania w Mącznikach zostanie wybudowane ponad 5 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane ponad 600 metrów sieci wodociągowej, powstanie zbiorowy system zaopatrzenia w wodę, natomiast stacja uzdatniania wody w Miedzianowie zyska agregat prądotwórczy.

Koszt przedsięwzięcia oscyluje wokół kwoty prawie 3,9 mln złotych, z czego 1.990.950,00 zł to wspomniana powyżej dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cieszę się, że kolejne tereny naszej Gminy wzbogacą się o kanalizację sanitarną. Dziękuję zarazem wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tak wysokich środków pieniężnych z zewnątrz – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. W najbliższym czasie rozpocznie się opracowywanie całej dokumentacji i specyfikacji przedsięwzięcia.