Do końca grudnia potrwają prace związane z remontem drogi powiatowej relacji Kotowiecko-Głóski. Odcinek o długości blisko 2700 metrów zyskał już pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej, aktualnie budowany jest ciąg pieszo-rowerowy.


Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Ostrowski, który na to zadanie pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie około 2 mln zł (całkowity koszt to ponad 3,3 mln zł). Samorząd Nowych Skalmierzyc również wsparł inwestycję – z gminnego budżetu przekazano na jej realizację 600 tys. zł.