ul. Parkowa Węgry po

W połowie maja zakończyły się prace na dwóch gminnych drogach – ul. Parkowej we Węgrach oraz ul. Szkolnej w Biskupicach Ołobocznych.

W ramach pierwszego z przedsięwzięć wylano nowy asfalt na długości 710 metrów. Po obu stronach jezdni znajdują się półmetrowe pobocza z kruszywa. Natomiast w Biskupicach Ołobocznych odcinek o długości 665 metrów zyskał nową nawierzchnię. Tutejsze pobocza również umocniono kruszywem.

Zadania były w całości realizowane ze środków gminnego budżetu i wyniosły odpowiednio 410.994,00 i 422.700,16 zł.

[rl_gallery id=”3151″]

Źródło: Nowe Skalmierzyce