Biskup kaliski Damian Bryl ogłosił konkurs na opracowanie projektu graficznego loga diecezji kaliskiej, które będzie stanowiło wstęp do systemu identyfikacji wizualnej diecezji. Ma on otwarty charakter, więc każdy może wziąć w nim udział.

Zgodnie z oczekiwaniami biskupa kaliskiego Damiana Bryla logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z diecezją kaliską. Ma też pomóc integrować diecezjan i być znakiem rozpoznawalnym w korespondencji urzędowej oraz w przestrzeni medialnej. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do kiedy można się zgłaszać?

Zgodnie z oczekiwaniami logo powinno kojarzyć się z elementami wyróżniającymi diecezję: duchowością związaną ze św. Józefem oraz św. Rodziny z Nazaretu, motywy kościoła katedralnego czy elementy charakterystyczne dla stolicy diecezji i miasta Kalisz. Nagroda dla zwycięzcy wyniesie 2.000 zł. Prace należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Logo Diecezji Kaliskiej – Konkurs” w kurii (ul. Widok 80/82, 62-800 Kalisz).

Termin zgłoszeń upływa we wtorek 15 marca o godz. 10.00. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: www.diecezja.kalisz.pl tam też są zamieszczone formularze oświadczeń, które należy załączyć do projektu loga.