Tegoroczny Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce był wyjątkowy. Bibliotekarze z całej gminy spotkali się w “Starym Kinie” przy ulicy Mostowej.

23 maja w Starym Kinie odbyło się wręczenie podziękowań i wyróżnień za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym naszej Gminy i Miasta. Wieczór uświetnił koncert Accorinet Klezmer Band. W uroczystości udział wzięli:

Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Agnieszka Sipka oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Tadeusz Orzechowski.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest w dniu 8 maja. Powstanie tego święta zostało zainicjowane 18 lat temu przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem święta jest podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji a także zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów naszego społeczeństwa. Natomiast Dzień Działacza Kultury obchodzony jest w dniu 29 maja w celu uhonorowania odznaką Działacza Kultury ludzi rozpowszechniających kulturę narodową.

Święto bibliotek pozwala docenić rolę bibliotekarzy w życiu człowieka, którzy zaspokajają potrzeby informacyjne czytelników, a także tworzą i inspirują wiele przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i oświatowych. Jest okazją do podziękowania wszystkim instytucjom i osobom za ich dotychczasową pracę zawodową i społeczną.

Fot. FotoMalik Anna Sujka ; źródło: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Nowych Skalmierzycach