350 złotych brutto – o tyle wzrosło od 1 stycznia wynagrodzenie osób zarabiających najniższą krajową. Minimalna pensja wynosi obecnie 2600 złotych wobec 2250 zł w roku 2019. Najniższa stawka godzinowa to 17 złotych brutto.


Minimalne wynagrodzenie na poziomie 2600 zł brutto (około 1,9 tys. zł na rękę) – to 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5227 zł). Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta także minimalna stawka godzinowa dotycząca umów zleceń. W 2020 r. będzie ona wynosić 17 zł brutto (w 2019 r. było to 14,70 zł).

Jednocześnie 1 stycznia weszły w życie przepisy, które zakładają wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat – wskazywała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na podstawie obowiązujących do tej pory przepisów przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie bierze się pod uwagę dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej oraz dodatku za pracę w nocy. Wedle wcześniejszych zapowiedzi PiS płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 3000 zł brutto, w kolejnych latach wzrośnie do 4000 zł.

Ile osób?

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał, że liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem na koniec 2018 wyniosła 1,5 miliona. Z danych GUS wynika, że najwięcej osób zatrudnionych z minimalną płacą było w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys. GUS podał, że udział osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nie przekraczające obowiązującego minimalnego w liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę w grudniu 2018 r. wyniósł ok. 13 proc.

Skutki?

Z badania “Plany pracodawców” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że najpowszechniejszą konsekwencją podniesienia płacy minimalnej od początku 2020 roku będzie wzrost cen produktów i usług (42 proc.), prawie 1/3 firm ograniczy inwestycje, podobny odsetek wstrzyma podwyżki pracownikom o wyższych płacach, co czwarta firma wstrzyma rekrutację nowych pracowników, a co piąta zredukuje zatrudnienie.

Źródło: PAP