Wywieszono je m.in. na obiektach gminnych jak Urząd Gminy, Szkoły, Przedszkola, pomniki oraz strażnice OSP. Flagi zostały wywieszone na swoich posesjach, a także przez większość sołtysów.


2 maja jest dniem szczególnym dla każdego Polaka, dla każdego patrioty. To właśnie dziś obchodzimy Dzień Flagi, który został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego  u  góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Powszechny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji.

Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. przez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.

Polska flaga oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy – biel i czerwień – już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Miniprzewodnik przypomina, że na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami. Te oraz inne ciekawostki związane z polskimi barwami narodowymi można znaleźć w miniprzewodniku.

Odświętnie udekorowana nasza gmina została z okazji nadchodzących świąt :

  • 1 Maja – Święto Pracy, a także 16 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  • 2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
  • 3 Maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r.)
  • 4 Maja – Dzień Strażaka