Piotr Talaga z firmy Abrys i Dariusz Frątczak z Com40 przekonują, że inwestycja nie tylko zapewni stabilność energetyczną firmie, ale obniży rachunki za śmieci i zmniejszy ilość odpadów.

Grupa COM40 czyli największy pracodawca w regionie, który zatrudnia około 6000 pracowników Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, z czego około 1300 to mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce również odczuwa skutki kryzysu energetycznego. Zapowiadane podwyżki cen energii dla firmy mają osiągnąć poziom 300%. Dla utrzymania obecnego zatrudnienia, potencjału i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa kluczowe jest zachowanie konkurencyjności COM40 na rynkach krajowych i zagranicznych. Od tego zależy przyszłość firmy, jej pracowników i całej społeczności lokalnej. Do tego jak można przeczytać w materiałach promocyjnych planowanej inwestycji niezbędne jest pozyskanie relatywnie taniej energii elektrycznej i cieplnej. Powstanie EkoVolt Centrum Odzysku Energii znacząco ma obniżyć koszty funkcjonowania firmy.

EkoVolt Centrum Odzysku Energii to elektrociepłownia, w której w sposób kontrolowany i bezpieczny dla środowiska będzie odzyskiwana energia z odpadów. Przy czym do instalacji nie będą trafiać śmieci, tylko paliwo alternatywne Pre-RDF oraz RDF wytworzone z frakcji odpadów nienadających się do recyklingu (nie będą to odpady niebezpieczne). Informacja o emisjach z komina będzie na bieżąco aktualizowana i wyświetlana na tablicy świetlnej przed zakładem, a także na stronie internetowej instalacji EkoVolt.

EkoVolt ma powstać przy zakładzie COM40 w Ociążu, przy ul. Torowej 11. Instalacja ma być wybudowana na około 7 000m2, a od najbliższych domów ma być oddalona o kilkaset metrów. Koszt budowy szacowany jest między 270 a 290 mln zł.

Najprawdopodobniej w kwietniu złożony zostanie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce raport oddziaływania na środowisko i wniosek o pozwolenie środowiskowe. Cała procedura od momentu złożenia dokumentów do zakończenia prac i uruchomienia instalacji może potrwać od 4 do maksymalnie 5 lat.

Odpady, które trafiałyby do instalacji mają pochodzić z naszego regionu.

Inwestycja ma przynieść również wiele korzyści mieszkańcom Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Przyczyni się m.in. do wyhamowania wzrostu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów, umożliwi dostawę ciepła do lokalnej sieci ciepłowniczej na potrzeby miasta Nowe Skalmierzyce oraz miast sąsiadujących. Zyska także samorząd Nowych Skalmierzyc, ponieważ z tytułu podatku od budowli do miejskiej kasy wpływać będzie ponad 4 mln zł więcej.

W najbliższych dniach do mieszkańców mają trafić pakiety informacji o planowanej inwestycji. Będzie to jeden z kilku elementów kampanii informacyjnej EkoVolt Centrum Odzysku Energii.

Firma COM40 planuje ponadto rozpocząć wieloletni projekt: Fundusz Wsparcia Ekologicznego (FWE), który finansowo miałby wspierać samorząd i mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce w realizacji przedsięwzięć proekologicznych. Działania obejmować miałyby m.in. wsparcie wymiany „kopciuchów”, realizacji fotowoltaiki czy wymiany źródeł ciepła – np. w formie dopłaty do istniejącego programu gminnego i NFOŚiGW.