Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w roku 2020 ferie zimowe odbędą się w kilku turach. Terminy ferii zimowych są różne dla uczniów mieszkających w różnych województwach, ale każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub średniej będzie mogło odpoczywać od nauki przez dwa tygodnie.


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020.

Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach między 11 stycznia a 23 lutego.

Terminy ferii zimowych 2020:

  • od 13 do 26 stycznia w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim;
  • od 20 stycznia do 2 lutego w podlaskim i warmińsko-mazurskim;
  • od 27 stycznia do 9 lutego w kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim;
  • od 10 do 23 lutego w dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim.

Następna przerwa w nauce – z okazji świąt wielkanocnych – będzie od 9 do 14 kwietnia.

Cykliczne zmiany

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.