Z dniem 1 lipca br. obowiązki sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce burmistrz Jerzy Łukasz Walczak powierzył wyłonionemu na to stanowisko w drodze konkursu Michałowi Ciupce. Tym samym zastąpił on Zdzisława Mielczarka, który z pracą w skalmierzyckim samorządzie pożegnał się wiosną tego roku.


Michał Ciupka ma 41 lat i jest mieszkańcem Nowych Skalmierzyc. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu administracji. Jest absolwentem UAM w Poznaniu na wydziale Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Integracja Europejska- Agrobiznes i Obszary Wiejskie.

Nowy sekretarz to osoba w Gminie powszechnie znana, sprawująca ważną funkcję publiczną w latach 2014-2015, kiedy to był zastępcą burmistrza. Przygodę z urzędem rozpoczął jednak już wcześniej – w 2005 roku, pracując na stanowisku doradcy w tutejszej filii zespołu doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W 2011 roku został pracownikiem etatowym samego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Pracował kolejno w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w zakresie prowadzenia spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, następnie był zastępcą burmistrza, zastępcą kierownika USC, a wreszcie samym kierownikiem tegoż referatu.

przede mną otwierają się dzisiaj nowe wyzwania oraz oczekiwania. Wierzę, że im podołam, a zaufania, którym obdarzył mnie Pan Burmistrz nie zawiodę. Chciałbym za to i Panu i komisji konkursowej podziękować – powiedział Michał Ciupka odbierając z rąk Jerzego Łukasza Walczaka nominację na stanowisko sekretarza.