W dniu 19 września 2020 roku z zachowaniem obowiązujących obostrzeń w warunkach pandemii COVID-19 w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych odbył się zjazd nadzwyczajny celem wyboru nowego prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego PCK.
Delegaci jednogłośnie wybrali Pana Henryka Olejnika na ww. funkcję.


Pan Olejnik jest członkiem PCK od 1976 roku, natomiast od 1990 roku pełni funkcję prezesa klubu HDK PCK gminy miasta Nowe Skalmierzyce. Klub ten pod jego przewodnictwem wzorowo działa w społeczności gminnej, przeprowadzając corocznie pięć otwartych akcji poboru krwi. W podsumowaniu swojej działalności Pan Henryk zorganizował aż 86 akcji podczas, których zebrano około 3 tys. litrów krwi. Dzięki jego inicjatywie rozwija się akcja ,,Moto Serce” gdzie oprócz pobierania krwi odbywają się festyny dla rodzin krwiodawców oraz mieszkańców. Wyżej wymieniony dzięki osobistemu zaangażowaniu pozyskał do współpracy wielu partnerów m.in samorząd gminny czy właścicieli lokalnych gmin. Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami Honorowymi PCK III, II, I-stopnia, medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a także obdarowany medalem ,, Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” w uznaniu za wieloletnią pracę społeczną na rzecz mieszkańców gminy i miasta.