III Piknik NGO zorganizowany przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu działające przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a także Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną.


Piknik odbył się 27 lipca na stadionie w Nowych Skalmierzycach.  Ponad 30 organizacji z południowej Wielkopolski miało okazję do zaprezentowania swojej działalności, wymiany doświadczeń, ale również do nawiązania nowych kontaktów i współpracy. Jak podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce- Organizacja imprezy na terenie naszej gminy jest wyrazem tego, jak ważna jest dla mnie współpraca z organizacjami pozarządowymi i rozwijanie ich potencjału. Na każdym kroku podkreślam, że społecznicy z NGO są bardzo ważnym czynnikiem rozwoju wspólnoty samorządowej. Dziękuję CIWIS, Fundacji KIP z Kalisza, dyrektor CK i Biblioteki, doceniam obecność radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzeja Picheta. W sposób szczególny dziękuję tym organizacjom, które wystawiły się na pikniku i aktywnie promowały Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce”.  Uczestnicy przybliżali swoją działalność na zorganizowanych stoiskach a także na scenie. Do wspólnego fitnessu zaprosiło organizacje „Stowarzyszenie Eudajmonia”. Na scenie prezentował się Chór św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rajsku, dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach CK i BP oraz kapela ludowa „Sami swoi” z Opatówka. Po pikniku odbył się zorganizowany przez Dyrektor CK i BP Małgorzatę Jarosik  dedykowany młodzieży koncert, na którym wystąpiła laureatka ósmej edycji programu The Voice of Poland – Marta Gałuszewska.

Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce reprezentowali:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyczynie,
 • ZHP Szczep Granica
 • Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach „Edukreator”
 • Koło pszczelarzy
 • Stowarzyszenie Eudajmonia
 • Chór św. Grzegorza
 • Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Ołobocznych
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Chotowianki” w Chotowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gniazdowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Skalmierzycach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrach
 • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
 • KS „Pogoń” Nowe Skalmierzyce
[rl_gallery id=”5129″]

Źródło: UGIM Nowe Skalmierzyce