Urząd Gminy, informuję że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, pojemnik na niesegregowane odpady komunalne powinien spełniać normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.:


  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo),
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny,
  • pojemnik nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno,
  • pojemnik powinien posiadać pokrywę,
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Dodatkowo urząd gminy informuję, że minimalna pojemność pojemnika zgodnie z Regulaminem wynosi 120 l. Pojemniki okrągłe (110 l) nie spełniają norm i zazwyczaj są mocno zużyte.

W związku z powyższym Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prosi o wymianę dotychczasowych pojemników na spełniające standardy, w terminie do końca sierpnia 2020 r.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 62 762 97 70.