Plany dotyczące powstania Klubu Seniora pojawiły się już jakiś czas temu. Nasz samorząd pozyskał z rządowego programu „Senior+” na ten cel 125 tys. złotych dotacji na utworzenie i wyposażenie tego typu miejsca.


Siedziba klubu będzie znajdowała się w pawilonie szkoły przy ul. Okólnej. Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, która zakłada zakończenie inwestycji jeszcze w tym roku. Seniorzy do swojej dyspozycji będą mieli salę spotkań, salę klubową – telewizyjną, kuchnię, szatnie oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych – w sumie do dyspozycji Seniorów będzie 250 m2 powierzchni użytkowej.

Karta Seniora, „ławka dla Seniora” czy teraz klub – małymi krokami staramy się wprowadzać udogodnienia dla tej grupy społecznej. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę, o którą my, jako młodsi, mamy obowiązek zadbać czy to w wymiarze rodzinnym, czy też w kontekście bardziej szerszym, całej polityki senioralnej ukierunkowanej na stworzenie warunków do godnego starzenia się – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 410.755,12 zł