Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeznaczy 600 tysięcy zł na przebudowę ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Ostrowskiej wraz z budową chodnika w Biskupicach Ołobocznych, realizację kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego i nowego dywanika asfaltowego o długości 850 metrów w Ociążu oraz budowę blisko 700-metrowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej przy drodze relacji Strzegowa – Gostyczyna.


Jako samorząd realizujemy gminne inwestycje drogowe, których w tym roku łącznie z bieżącymi remontami wykonaliśmy kilkanaście za kwotę prawie 5 mln 300 tys. złotych. Ale każdego roku udzielamy również dotacji na zadania prowadzone na drogach powiatowych. Tym razem to zastrzyk w wysokości 600 tysięcy, którymi wspomogliśmy trzy przedsięwzięcia: przebudowę ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Ostrowskiej wraz z budową chodnika w Biskupicach Ołobocznych, realizację kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego i nowego dywanika asfaltowego o długości 850 metrów w Ociążu oraz budowę blisko 700-metrowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej przy drodze relacji Strzegowa – Gostyczyna (już jest!). Warunki pogodowe sprzyjają, a więc wszystkie zadania powinny zostać ukończone w grudniu tego roku. Dziękuję Panie Starosto Paweł Rajski za wzorcową współpracę – informuje na swoim facebooku Burmistrz.

Źródło: https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak