Radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sesji w dniu dzisiejszym jednogłośnie podjęli apel w sprawie przebiegu DK nr 25 w wariancie 2b, kategorycznie kwestionując forsowany przez Miasto Kalisz wariant 3.


To kolejne, po oświadczeniu z 2017 roku, jasne stanowisko radnych co do przebiegu drogi.

Cieszy niezmiernie, że w tak kluczowej dla rozwoju całego regionu sprawie mówimy jednym głosem. Za tą jednomyślność, merytoryczne argumenty i współpracę dziękuję – informuję Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Stanowisko Rady przekażemy teraz do Prezydenta Kalisza i jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, Ministra Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału GDDKIA, parlamentarzystów z naszego regionu – dodaję Walczak.