Komunikat o otwarciu Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w poniedziałek 18 maja 2020 roku.


Zgodnie z Rozporządzeniem Premiera z dnia 29.04.2020 i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju po konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i użytkowników Biblioteki ponowne otwarcie będzie związane z wprowadzeniem specjalnych zasad postępowania w czasie epidemii.

Prosimy o zapoznanie się nimi i przestrzeganie tych rygorów.

  • Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (tylko Biblioteka Główna w Nowych Skalmierzycach) zostaje otwarta dla czytelników od 18 maja 2020 roku.
  • Filie biblioteczne w Biskupicach Ołobocznych oraz w Droszewie pozostają nieczynne do odwołania.

Tymczasowe zasady obsługi czytelnika zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.04.2020 r. 

  • obsługa użytkowników odbywać się będzie w wyraźnie oznaczonych miejscach;
  • należy przestrzegać zasad higieny oraz zachować odstęp 2 metrów;
  • w  pomieszczeniach bibliotecznych może przebywać tylko jeden czytelnik;
  • przed wejściem do pomieszczeń należy zdezynfekować ręce płynem;
  • we wszystkich pomieszczeniach obowiązuje czytelników zakrywanie nosa i ust;
  • z uwagi na szczególne środki bezpieczeństwa czytelnicy nie mają wolnego dostępu do regałów;
  • stanowiska komputerowe pozostają nieczynne.

Tymczasowe godziny otwarcia Biblioteki Głównej w Nowych Skalmierzycach

Poniedziałek / wtorek / czwartek / piątek

9.00 – 14.00

(przerwa na dezynfekcję 11.00 – 12.00)

Środa

12.00 – 17.00

(przerwa na dezynfekcję 14.00 – 15.00)

W związku z tymczasowymi utrudnieniami korzystania z biblioteki, termin zwrotu książek zostaje przedłużony do 8 czerwca 2020 roku.

Podpisane
Dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Małgorzata Jarosik