Dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu informuje, że z dniem 29 sierpnia br. zostały rozwiązane umowy użytkowania obwodów rybackich rzeki Prosna – Nr 1 oraz rzeki Lutynia – Nr 1, zawarte z Okręgiem PZW w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

Ww. obwody rybackie obejmują następujące wody:

Obwód rybacki rzeki Prosna – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Prosna od jej źródeł do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów, w tym wody zbiorników wodnych: Psurów i Bolesławiec na rzece Prosna, Piaski – Szczygliczka na rzece Ołobok, Szałe na rzece Pokrzywnica, Opatówek na rzece Trojanówka, Gołuchów na rzece Ciemna oraz Murowaniec na rzece Swędrnia, z wyłączeniem wód rzeki Pratwa, na których ustanowiono odrębny obwód rybacki.

Obwód rybacki rzeki Lutynia – Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Lutynia od jej źródeł do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów, w tym wody zbiornika wodnego Roszków na rzece Lubieszka.

Z chwilą rozwiązania powyższych umów utraciły moc zezwolenia na amatorski połów ryb wydane przez Okręg PZW w Kaliszu.

Aktualnie uprawnionym do rybactwa w wodach ww. obwodów rybackich jest Dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu, jednak rozpoczęcie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (w tym wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb) możliwe będzie po sporządzeniu i zaopiniowaniu operatów rybackich. Planowane rozpoczęcie prowadzenia gospodarki rybackiej przewidziane jest na I kwartał 2023 roku.