12 lutego br. w Starym Kinie odbyła się konferencja dotycząca „Skalmierzyckiej Karty Seniora”. Jej organizatorem był burmistrz Gminy i Miasta Jerzy Łukasz Walczak we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Motywem głównym było zaprezentowanie mieszkańcom partnerów Programu „Skalmierzycka Karta Seniora”. Są to firmy i przedsiębiorcy, którzy w ramach współpracy oferują osobom w wieku 60+ ulgi, stałe zniżki czy okresowe oferty specjalne na swoje usługi i produkty. Przybyłym partnerom burmistrz wręczył tabliczki przystąpienia do Programu, a następnie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

W drugiej części konferencji z prelekcjami wystąpili: Mateusz Fedorowicz – ratownik medyczny, który podzielił się wiedzą na temat teleopieki, czyli systemu zdalnej opieki senioralnej oraz Aleksandra Jaśkiewicz – starszy specjalista pracy socjalnej, która zaprezentowała działania podejmowane przez tutejszy M-GOPS na rzecz seniorów.

Głos zabrał również burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, który podziękował seniorom za liczne przybycie, partnerom Programu za chęć współdziałania dla dobra osób w wieku senioralnym oraz osobom zaangażowanym – pracownikom ośrodka pomocy, urzędu i centrum kultury za aktywności podejmowane względem seniorów. Miłym akcentem były spontaniczne podziękowania przewodniczącej skalmierzyckiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów skierowane do burmistrza i wszystkich podmiotów działających z myślą o seniorach.

Po konferencji na uczestników czekał poczęstunek, liczne ulotki oraz „pudełka życia” przygotowane przez tutejszy OPS. Wydawanie kart Urząd rozpocznie w pierwszym tygodniu marca – będzie można je odbierać w Referacie Spraw Społecznych i Rodziny (pokoje nr 3 i 4, parter). Każdy z seniorów otrzyma smsa z powiadomieniem na podany we wniosku numer telefonu.

Samorząd będzie starać się pozyskiwać kolejnych partnerów Skalmierzyckiej Karty Seniora i w związku z tym zapraszamy do współpracy następnych przedsiębiorców chcących włączyć się w to przedsięwzięcie.