15 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach odbyła się ogólnopolska  konferencja „Widoczne uczenie się i nauczanie z OK zeszytem”. To już druga konferencja o OK zeszycie organizowana przez szkołę przy współpracy CEO –  w ramach programu Szkoła Ucząca Się.


W Skalmierzycach od 12 lat wdrażane i rozwijane są strategie ocenianie kształtującego, od 2015 roku OK zeszyt. Od dwóch lat szkoła jest jedynym w Polsce laboratorium OK zeszytu – szkołą, w której systemowo rozwija się uczenie i nauczanie z wykorzystaniem OK zeszytu. Uczniowie i nauczyciele odkrywając na nowo zwykły i zaniedbany przez lata zeszyt, pokazują, że przy jego pomocy można rozwijać umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność i inicjatywność uczniów oraz obserwować w nim efekty uczniowskiego uczenia się i nauczycielskiego nauczania.

Nauczyciele z grupy laboratoryjnej dzielą się swoim doświadczeniem, otwierają drzwi klas, organizują spacery edukacyjne, warsztaty, podczas których wymieniają się doświadczeniami. Takie działania rozwijają przede wszystkim współpracę nauczycieli, której celem jest doskonalenie i poprawa nauczania i uczenia się  w szkole.

Konferencję otworzyła dyrektor szkoły Małgorzata Sulewska, która wprowadziła uczestników w tematykę zespołowej pracy nauczycieli nad widocznym uczeniem się uczniów i przedstawiła gościa specjalnego konferencji – Danutę Sternę – eksperta merytorycznego z Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorkę licznych książek i publikacji na temat Oceniania Kształtującego. Przedsięwzięcie zorganizowane było pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, którego na konferencji reprezentowała wiceburmistrz pani Agnieszka Sipka, zaproszenie przyjęli również przedstawiciele Delegatury KO w Kaliszu starsi wizytatorzy – pani Ewa Kargol-Stybaniewicz i pan Tomasz Tomalak. Wśród gości byli także nauczyciele, dyrektorzy szkół, edukatorzy – pasjonaci uczenia się i nauczania.

Konferencję rozpoczął wykład Danuty Sterny na temat „Jak ocenianie kształtujące może pomóc kształcić umiejętności proinnowacyjne uczniów”. Prelegentka przybliżyła zgromadzonym  kompetencje proinnowacyjne – określane mianem kompetencji przyszłości oraz ukazała możliwość ich rozwijania i doskonalenia przy pomocy strategii Oceniania Kształtującego. Wśród umiejętności, na które zwróciła szczególną uwagę, znalazły się zdolność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca i odważne podejmowanie wyzwań. Wykład zainicjował ciekawą dyskusję na forum na temat poruszanych w nim postulatów oraz ich realizacji w szkolnej rzeczywistości. Uczestnicy potwierdzili, że najważniejsze kompetencje to te, które rozwijają samodzielność, inicjatywność i umiejętność nawiązywania relacji i współpracy.

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć imponującą wystawę uczniowskich OK zeszytów, które, w dobie cyfryzacji i zaniku sztuki pisania, są nie tylko ewenementem, ale i źródłem informacji o sposobach uczenia się, dowodem na samodzielność i kreatywność uczniów. Samodzielne notowanie, wizualizacja problemów, zapisywanie własnych refleksji, to najlepszy sposób na rozwijanie myślenia i uczenia się zarówno małych dzieci, jak i tych starszych. Żadna gotowa, podyktowana lub przepisana  notatka nie zastąpi kilku samodzielnie wymyślonych i zredagowanych wniosków czy opinii.

Organizatorzy przygotowali również sześć warsztatów łączących tematykę lekcji z OK zeszytem z metodami rozwijającymi widoczne uczenie się uczniów, pracą w klasach I-III, sposobami rozpoczynania i zakończenia lekcji oraz działaniami wpływającymi na współpracę i wzajemne uczenie się. Prowadziło je jedenaścioro nauczycieli ze szkoły: Marita Kowalczyk i Karolina Maciejewska, Justyna Krawczyk i Marzena Hildebrandt, Anita Morawska-Wasielak i Izabela Gnerowicz, Mateusz Ledzianowski i  Dominika Sodolska, Jolanta Łęcka  i Danuta Szymczak oraz Małgorzata Sulewska.

Uczestnicy warsztatów byli pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych metod i technik, które wykorzystywane są w szkole na co dzień, swobody i elastyczności w ich stosowaniu, a także pomysłowości i przydatności w szkolnej praktyce.

Wielu gości ujął, a nawet oczarował widok uczniowskich prac, eksponowanych w klasach, na szkolnych korytarzach, szczególnie podobała się ich często niecodzienna i atrakcyjna forma. Uczestnicy zwrócili też uwagę na klasowe aranżacje: funkcjonalne meble, miejsca relaksu, kąciki do rozmów i spotkań. Prezentowane podczas warsztatów i eksponowane w salach pomoce i rozwiązania metodyczne także wzbudziły zainteresowanie przybyłych praktyków i często stanowiły pretekst do wymiany doświadczeń i dzielenia się  warsztatem pracy.

Podsumowując, relacje, wymiana doświadczeń, rozmowy, wzajemne uczenie się, to najlepsza droga do rozwoju, zarówno nas dorosłych, jak i naszych uczniów.

Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało szkole Tytuł Lidera Szkół Uczących Się, jest to trzeci z kolei certyfikat, jaki szkoła otrzymała na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Poprzednie nadawały jej tytuł Szkoły Uczącej się. Sam tytuł Lidera jest wyrazem docenienia zaangażowania nauczycieli nad zespołowym doskonaleniem uczenia się uczniów i nauczania. Jest także kolejnym etapem na drodze współtworzenia dobrej szkoły. Podczas uroczystego podsumowania konferencji, certyfikat z rąk Danuty Sterny otrzymała pani dyrektor – Małgorzata Sulewska. Podczas jego wręczania odczytany został list gratulacyjny podpisany przez prezesa CEO i zarząd Szkoły Uczącej Się. Podczas tej uroczystej chwili nie zabrakło oczywiście uczniów. Chór szkolny zaprezentował gościom szkolne przeboje ze specjalną dedykacją dla zgromadzonych nauczycieli: „Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród. Mądrych ludzi wokół…”

Organizatorzy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy i uczniowie serdecznie dziękują uczestnikom za udział w przedsięwzięciu, wspólne uczenie się, nawiązywanie relacji i nowych edukacyjnych znajomości, bo czyż szkoła nie jest najlepszym do tego miejscem?