Osiemnasty raz organizowane były w Ostrowie eliminacje do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO. Eliminacje przeprowadzał Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Komisją Młodzieżową we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym.


Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego. Prezentowali oni tematy związane z turystyką, krajoznawstwem i historią regionu. Opowiadali min. o ludziach związanych z regionem (podróżnikach i dziennikarzach), o swoich miejscowościach, przeżyciach swoich krewnych z okresu okupacji, o zabytkach architektury, przyrodzie powiatu ostrowskiego, wydarzeniach historycznych oraz rodzinnych pasjach.

Eliminacje powiatowe odbyły się w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Wystąpienia krasomówców oceniało jury w składzie:

Violetta Krykwińska – polonistka
Maria Świtała – Jarnecka – polonistka
Maria Szubert – Kornaszewska – przewodnik i przewodnicząca Komisji Młodzieżowej w ostrowskim oddziale PTTK.

Jurorzy zwracali uwagę na: bogactwo języka i jego barwność, płynność oraz poprawność wyrażania się, zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu, ogólną prezentację tematu, sugestywność wypowiedzi, płynność oraz poprawność wyrażania się, dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego oraz kontakt ze słuchaczami i przyznali następujące miejsca.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce –ALEKSANDRZE BACHORSKIEJ z II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel Danuta Nowak)
II miejsce – MILENIE BAKOWSKIEJ z II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel Danuta Nowak)
zdjecie

W kategorii szkół podstawowych – trzy równorzędne I miejsca

ANTONINIE GRABARZ ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Agata Pawlaczyk – Wieczorek)

IGOROWI PIECHOCIE ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim ( nauczyciel Magdalena Binek)

MAŁGORZACIE RYBAK ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska)

Trzy równorzędne II miejsca

IDZE CIUPCE ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Agata Pawlaczyk – Wieczorek),

MICHALINIE NOWACKIEJ i ZOFII WITCZAK ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu (nauczyciel Agnieszka Wożniak).

Prezentacje uczniów były na wysokim poziomie. Gratulujemy uczniom a nauczycielom dziękujemy za przygotowanie wychowanków do tego trudnego konkursu– powiedziała Maria Szubert- Kornaszewska.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody i upominki ufundowane przez Powiat Ostrowski, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim a nauczyciele podziękowania i materiały informacyjne o powiecie ostrowskim.

Kolejny etap eliminacji odbędzie się 19.10.2019 r. w Poznaniu. Dwóch najlepszych krasomówców z każdej kategorii wiekowej będzie reprezentować Wielkopolskę na finale ogólnopolskim. Życzymy naszym krasomówcom, żeby podobnie jak w poprzednich latach właśnie oni byli reprezentantami z naszego województwa.

Źródło: Powiat Ostrowski