6 września wszedł w życie nowy przepis Ministerstwa Edukacji Narodowej, który może utrudnić życie zarówno uczniom jak i rodzicom.


Niepełnoletni uczniowie zostali pozbawieni prawa do samodzielnego odbioru wszelkiej dokumentacji szkolnej. Odbiór legitymacji szkolnej oraz świadectwa szkolnego będzie możliwy do odbioru za pośrednictwem rodziców. Jak informuje Radio Zet sceptycznie do tej zmiany podchodzą głównie rodzice, a także dyrektorzy oraz pracownicy oświaty. Przepis nurtuje także starszych uczniów którzy wykazują wyrozumienie dla nowego przepisu jednakże tylko powinien być on tylko dla szkoły podstawowej . Niestety tak nie jest. Uczniowie liceum, technikum lub szkoły zawodowej również nie będą mogli pokwitować samodzielnego odbioru dokumentu. Konieczna wizyta rodzica lub opiekuna w szkole będzie konieczna również w przypadku wymiany lub zagubienia legitymacji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku świadectwa ukończenia szkoły, dyplomów lub pisemnego zaświadczenia o wynikach egzaminu – tu także wymagany będzie podpis rodzica.