Akcja „Ławka dla seniora” to element gminnej polityki senioralnej – nie tej pisanej tylko na papierze, ale mającej również wymiar praktyczny, użytkowy.


Jesteśmy na finiszu montażu kilkudziesięciu nowych, wygodnych ławek z oparciem, które stanęły w rozmaitych punktach Gminy: w okolicy budynków użyteczności publicznej, świetlic, cmentarzy, kościołów, na terenach zielonych, placach czy osiedlach mieszkaniowych…. Lokalizację wskazali nam podczas różnego rodzaju spotkań i rozmów sołtysi oraz sami seniorzy, którym te ławki dedykujemy. Traktujemy je jako punkt odpoczynku, regeneracji sił itp. podczas spaceru, załatwiania codziennych spraw czy zakupów. Niech Państwu dobrze służą – pisze Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.