Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, premier Mateusz Morawiecki na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego odwołał Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego.


W komunikacie czytamy, że powodem decyzji jest „utrata zaufania do wojewody w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy”.

Przypomnijmy, że Wojewoda wielkopolski przeprowadził postępowanie administracyjne ws. wydania zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy (pow. obornicki) w związku ze sprzeciwem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i wnioskiem RDOŚ w Poznaniu.

W specjalnym oświadczeniu dotychczasowy wojewoda podziękował przedstawicielom rządu, parlamentarzystom, samorządowcom i wszystkim współpracownikom.

Był to czas pełen wyzwań. Nieprzewidywalny, wyjątkowy, trudny. (..) To także czas budowania dialogu, pokonywania różnic i wypracowywania kompromisów. Co dzień starałem się czynić wszystko, by wzajemny szacunek, dobro publiczne i bezpieczeństwo były podstawą współpracy z każdym, z kim przez ostatni rok dane było mi się spotkać

Treść całego oświadczenia znajduję się poniżej: