Marlena Maląg, w przeszłości piastowała funkcję wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego oraz Wicewojewody Wielkopolskiego a w ostatnim czasie prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


Marlena Maląg pełniła również funkcję wicestarosty ostrowskiego. Teraz ma się znaleźć w strukturze nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Ma objąć teke ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, resortu nadzorującego najważniejsze programy socjalne w państwie, które transferują dziesiątki miliardów złotych.

Marlena Maląg jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie ukończyła pedagogikę na Wydziale Humanistycznym, a także studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzania instytucjami oświatowymi na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej oraz w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Podczas październikowych wyborów parlamentarnych Marlena Maląg zdobyła 25 695 głosów dający jej drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Po desygnowaniu premiera przez prezydenta rozpocznie się procedura zaprzysiężenia składu nowego rządu Następnie zostanie przedstawione expose i odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania przez Sejm. Prawdopodobny termin zaprzysiężenia nowych ministrów to przyszły tydzień.

Proponowany skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego:

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego – Piotr Gliński
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin
Wicepremier, minister nadzoru właścicielskiego – Jacek Sasin
Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie Jacek Czaputowicz (przy czym pion europejski trafi do Kancelarii Premiera i zajmować się nim będzie wiceszef MSZ Konrad Szymański)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Sportu – vacat
Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak
Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych / Koordynator służb specjalnych – Mariusz Kamiński
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk
Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski
Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski
Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro
Minister Zasobów Naturalnych – Michał Woś
Ministerstwo ds. Klimatu – Michał Kurtyka
Minister Finansów – Tadeusz Kościński
Ministerstwo Infrastruktury – Andrzej Adamczyk
Ministerstwo Rozwoju, Budownictwa i Turystyki – Jadwiga Emilewicz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marlena Maląg
Ministerstwo Cyfryzacji – Marek Zagórski
Szefem Kancelarii Premiera Rady Ministrów pozostaje Michał Dworczyk.