Zmiana warty w zarządzie województwa wielkopolskiego. Marzena Wodzińska złożyła rezygnację. Ostatnie dni pracy były ostatnimi w urzędzie marszałkowskim Marzeny Wodzińskiej, która w sobotę zrezygnowała z pełnionej od lat funkcji członka zarządu województwa wielkopolskiego.


Czarne chmury i niepewna przyszłość na ww. stanowisku Marzeny Wodzińskiej pojawiły się pod koniec czerwca br. Wniosek w tej sprawie złożył marszałek woj. wielkopolskiego Marek Woźniak. Powodem jego decyzji była niska efektywność M. Wodzińskiej, zwłaszcza w obszarze służby zdrowia.

– To dobry moment, bo jest to sesja absolutoryjna. Zamykamy kolejny rok, mamy raport o stanie województwa, podsumowujemy działanie zarządu i zaczynamy nowy etap. To naturalna kolej rzeczy, że rozliczamy pracę zarządu – oznajmił marszałek.

Jak napisała Gazeta Wyborcza, okoliczności wydalenia M. Wodzińskiej z pełnionej przez nią funkcji, były znane tylko marszałkowi M. Woźniakowi i kilku członkom Koalicji Obywatelskiej, którzy zarzucili M. Wodzińskiej opieszałość w zakresie działań na rzecz służby zdrowia. Podczas jednej z rozmów z M. Wodzińską miał ją poinformować o swojej decyzji. Członkini zarządu wyraziła sprzeciw i nie przyjęła przychylnie jego decyzji.

W sobotę 27 czerwca br. Marzena Wodzińska złożyła rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji.