„Mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść” – pisał w swoim wierszu jeden z polskich poetów. Mimo, że wiersz nie dotyczy naszego regionu, tylko innej części naszego kraju, wielu z nas, mieszkańców tej ziemi, myśli podobnie – tymi słowami Przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski powitał uczestników corocznej uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce poświęconej wręczeniu Medali „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

W posiedzeniu, które odbyło się 30 czerwca br. w Starym Kinie udział wzięli: Senator RP Ewa Matecka, posłowie na Sejm RP Karolina Pawliczak i Tomasz Ławniczak, władze Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego, władze samorządowe Nowych Skalmierzyc wraz z radnymi i sołtysami, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych i kierownictwo urzędu oraz przedstawiciele organizacji społecznych z terenu gminy. Coroczną formułę sesji poszerzono o punkt dodatkowy: wręczenie wyróżnienia specjalnego – ufundowanej przez Stowarzyszenie Rzemieślników i Przedsiębiorców Skalmierzyce Statuetki im. Wojciecha Samarzewskiego. Jak zaznaczyła współprowadząca, wiceprzewodnicząca Rady Renata Nogaj- to doniosłe wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Wagę Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” podkreślił Tadeusz Orzechowski: … przyznawany jest on od 1995 roku. Uchwałę w sprawie ustanowienia odznaczenia Rada podjęła 6 maja 1994 roku. Wnioskodawcom przyświecała idea, aby było to  wyróżnienie honorowe w uznaniu zasług dla Gminy i Miasta. W 2023 roku jego kawalerami zostali: OSP Gostyczyna – jednostka z ponad 50-letnią tradycją walki z żywiołami oraz aktywności społecznej na różnych polach oraz Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne, którego członkowie od 16 lat aktywizują społeczność wsi, dbając o poszanowanie historii oraz tradycji a także organizując wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym. Medal wręczyli wspólnie burmistrz oraz przewodniczący Rady. Wypowiadający się w imieniu członków SK TM BO Mirosław Nowacki nie tylko podziękował za wyróżnienie, ale obiecał, że nie jest to punkt, w którym zasiądziemy na laurach, ale jest to doping dla naszej dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Podziękowania za dostrzeżenie działalności OSP Gostyczyna wyraził prezes jednostki Jacek Łusiak.

Podczas uroczystość nastąpiła także inauguracja wyróżnienia wspomnianą już Statuetką im. Wojciecha Samarzewskiego. Ideę i cel przyświecający jego ustanowieniu przedstawił prezes Stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców Skalmierzyce Tadeusz Gierz- Od ponad 100 lat na naszej ziemi działa Stowarzyszenie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które zrodziło się w środowisku skalmierzyckim skupiając w swych szeregach grono rzemieślników, kupców i przedsiębiorców. Spośród licznego grona członków tej społeczności zrodziło się wielu aktywnych działaczy, społeczników, obrońców ojczyzny, a przede wszystkim rzetelnych rzemieślników, którzy poprzez sumienną pracę pomnażali dobro swych rodzin i całej naszej społeczności. […] Dostrzegając na przestrzeni lat niezwykłe zaangażowanie wielu dobroczyńców, którzy otwartą i szczerą dłoń wyciągali z pomocą dla znacznego grona skalmierzyckiego rzemiosła, zarząd stowarzyszenia zapragnął w sposób symboliczny wyróżnić i podziękować tym, którzy są życzliwi dla drugiego człowieka i w miarę swych możliwości spieszą ze wsparciem i pomocą. W gronie zarządu zrodziła się myśl ufundowania wyróżnienia, którego symbolem byłaby statuetka człowieka wielkiego kunsztu i przedsiębiorczości korzeniami rodzinnymi wrosłego w ziemię skalmierzycką. Taką wzorcową postacią mógł zostać nie kto inny niż arcymistrz krawiectwa polskiego a zarazem społecznik i działacz narodowy – Wojciech Samarzewski. Rys historyczny i znaczenie Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach – bo ta właśnie instytucja została pierwszym laureatem nagrody – przedstawił miejscowy regionalista Jerzy Wojtczak. Statuetkę prezesowi zarządu SBL Konradowi Jędroszce wręczyli natomiast prezes stowarzyszenia Tadeusz Gierz, jego wiceprzewodniczący Grzegorz Wojciechowski i burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Z wielką satysfakcją przyjmuję tę statuetkę, tym bardziej, że jest ona przyznana po raz pierwszy. Nagroda to przede wszystkim olbrzymie wyróżnienie za dotychczasową działalność, ale i zachęta do dalszej pracy i doskonalenia usług. To dowód na to, że to co robimy, robimy dobrze i z pożytkiem dla lokalnej społeczności – dziękował przedstawiciel banku. 

Znaczenie osób i podmiotów aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty podkreślił Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak: życzę, by ta aktywność społeczna pozostała znakiem wyróżniającym naszych mieszkańców, wszak – nieco parafrazując Alberta Camusa – nasza „przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujemy teraźniejszości”. Do niej odwoływali się również w swoich wystąpieniach zaproszeni goście, w tym Senator RP Ewa Matecka, posłanka Karolina Pawliczak, poseł Tomasz Ławniczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radny wojewódzki Andrzej Pichet oraz Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski.

Uroczystą sesję zakończono programem muzyczno-tanecznym w wykonaniu uzdolnionej młodzieży – wychowanków Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Źródło: UGiM