Ponad 500 uczniów z Ostrowa Wielkopolskiego i sąsiednich gmin uczestniczyło w kolejnej edycji konkursu “Bezpieczna droga do szkoły” organizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji pod patronatem Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zwycięskie prace jako kolorowe grafiki już pojawiły się na ostrowskim autobusie zaprezentowanym na Rynku.

Inicjatywa skierowana jest dla dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz sąsiednich gmin objętych porozumieniem komunikacyjnym: Gminy Ostrów Wielkopolski, Nowych Skalmierzyc, Przygodzic, Raszkowa i Sieroszewic. Cel konkursu to upowszechnienie wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad korzystania z infrastruktury komunikacyjnej. W tegorocznej, IV już edycji, wyłoniono 65 laureatów, w tym 29 z miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas oficjalnego podsumowania, które odbyło się w piątek 10 maja w Forum Synagoga, nagrody najmłodszym uczniom wręczyli: Mikołaj Kostka – Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Jerzy Łukasz Walczak – Burmistrz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce, Piotr Kuroszczyk – Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski, Piotr Rokicki – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasto Raszków, Bartosz Kubica – Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice oraz Barbara Duczmal – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Przygodzicach.

Partnerami konkursu oprócz miasta i gmin z terenu powiatu ostrowskiego była także: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Z nieukrywaną dumą wręczałem dzisiaj finalistom z terenu naszego samorządu globusy multimedialne. Warto wspomnieć, iż najlepszymi pracami został wyklejony autobus. Radość na ustach uczestników “bezcenna” – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Foto i źródło: ostrow.naszemiasto.pl