W najbliższym czasie na niektórych pojazdach będzie można zobaczyć zielone tablice rejestracyjne. 11 lipca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym, która umożliwi niektórym instytucjom tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów.


Obecnie dealer motoryzacyjny czy producent samochodów, który posiada wiele pojazdów musi zarejestrować każdy z nich oddzielnie. Tym samym do każdej z maszyn muszą wyrobić dowód rejestracyjny i tablice. To samo tyczy się np. instytucji badawczych. 

Dzięki nowym przepisom takie instytucje będą mogły stać się podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Na tej podstawie otrzymają jeden dowód rejestracyjny i jedne tablice (mogą zamówić ich więcej, ale nie więcej niż 100). W praktyce oznacza to, że na tych samych numerach będą mogli testować wiele pojazdów.

W praktyce, jeśli klient salonu motoryzacyjnego będzie chciał przetestować kolejny pojazd, to wystarczy przenieść tablicę oraz powtórzyć minimalne formalności – tłumaczył Marek Zagórski, minister cyfryzacji. 

Takie rozwiązanie jest już z powodzeniem stosowane np. w Niemczech czy w Belgii. 

Napis i rama takiej tablicy będą w kolorze zielonym. Ponadto ma składać się ona z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i numeru, który rozdzielony będzie literą „P”. 

Organem dokonującym czasowej rejestracji będzie starosta. Co ważne, taka rejestracja będzie obowiązywała przez rok, a profesjonalny dowód rejestracyjny ma być ważny przez 30 dni lub – w przypadku jednostek badawczych 6 miesięcy. Uprawniona instytucja będzie musiała również na bieżąco prowadzić wykaz jazd testowych. 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji