15 kwietnia 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak podpisał umowę dotyczącą przebudowy ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach.

Wybrany w drodze przetargu wykonawca na realizację inwestycji będzie miał czas do końca września br. Remont będzie polegał na wyrównaniu profilu jezdni, położeniu asfaltu na długości 745 m oraz budowie jednokierunkowego ciągu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącego pobocza. Obecnie droga posiada liczne, występujące prawie na całej powierzchni spękania. Koszt zadania to 751.839,73 zł. Na to przedsięwzięcie samorząd stara się pozyskać dofinansowanie – w kwietniu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: UGiM Nowe Skalmierzyce