Niedziela 2 lutego 2020 to wyjątkowa data pod względem matematycznym i to dla wszystkich, bez względu na sposób zapisu. Powtórzy się dopiero za 101 lat, więc raczej nikt z nas jej już nie doczeka. O co chodzi?


Taka ciekawostka!

Niedziela 2 lutego 2020 roku to wyjątkowa data, która wyróżnia się matematycznie, jest tzw. palidromem. Palindrom to wyrażenie, które brzmi tak samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej strony. Przykładem palindromu w języku polskim jest m.in. zdanie “Kobyły mi myły bok”.

Utworzone w XVII wieku słowo na bazie języka greckiego “palindrom” można przetłumaczyć jako „biegnący z powrotem”. Przez długi czas dotyczyło ono wyłącznie konstrukcji językowych (w polszczyźnie jego zalążek stanowi zdanie „kobyła ma mały bok”). Jednak od połowy XX wieku pojęcie trafiło do matematyki – palindromami nazywane są liczby z symetrycznym rozmieszczeniem cyfr takie jak np. dzisiejsza data. – Od niedawna palindromy pojawiły się także w innych naukach, np. w genetyce (sekwencja palindromowa DNA) i informatyce (zbiory palindromowe w teorii języków formalnych) – tłumaczy “Swiat Nauki”.

Zapisując dzisiejszą datę jako 02022020, otrzymujemy liczbowy palindrom, czyli liczbę, która jest tak samo czytana od lewej do prawej jak i od prawej do lewej. Dla dzieci dzisiaj urodzonych taka data jest na wagę złota. Wyjątkowa o tyle, że będzie można się nią pochwalić i łatwo ja zapamiętać! Tezę te wzmacnia dodatkowo fakt, że aktualnie mamy 33 dnień roku, a do jego końca pozostało 333 dni. Co ciekawe, tak samo jak dla nas Polaków, jak i również dla Amerykanów, którzy stosują odmienny od naszego sposób zapisu daty, gdzie najpierw uwzględniają miesiąc, potem dzień a na końcu rok. Ostatni raz taki palindrom miał miejsce 909 lat temu 11 listopada 1111 roku (11.11.1111).

Dlaczego taka data jest wyjątkowa? Bo jest rzadka a następnej nikt raczej za naszego życia już nie doczeka: będzie to 12 grudnia 2121 (12.12.2121) i również będzie palidromem wspólnym dla wszystkich.